|   print

[  ]
 
Velsen, F.L.van , Danse, L.H.J.C. , Vries, L.J.de , Liefde, A.de

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve geautomatiseerde observatie methode. In deze dosering alsmede in een dosering van 800 mg/kg lichaamsgewicht zijn bij visuele observatie, die niet was geobjectiveerd, afwijkingen waargenomen die indicatief zijn voor verstoring van de carebellaire functie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-06-29 )