|   print

Het werkingsmechanime van natriumbromide in de schildklier van de rat
[ Mechanism of action of sodium bromide in rat thyroid ]
 
van Leeuwen FXR, Hanemaaijer R, Loeber JG

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 618211002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een tweetal in vivo experimenten werrden mannelijke Wistar ratten gedurende twee weken gevoerd met een controle dieet of een dieet dat 19 g NaBr/kg of 11 g NaCl/kg bevatte. Na 2 weken werd in de bromide groep een toename in relatief schildkliergewicht, een afname in T4 en een toename in TSH gevonden. De radioactief jodide opname in de schildklier was verlaagd, terwijl de peroxidase activiteit was verlaagd en de NADH cytochroom c reductase activiteit was verhoogd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-07-31 )