|   print

[  ]
 
Danse, L.H.J.C. , Beenen, J. , Velsen, F.L.van , Heyst, A.N.P.van

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een door Van Heyst et al. (1983) ontwikkeld proefdiermodel voor de detectie van de slokdarmetsende potentie van stoffen is aan een nader onderzoek onderworpen. Groepen van 6 konijnen kregen onder narcose en met een atropine-premedicatie huishoudchemicalien toegediend in de slokdarm. Drie weken na applicatie zijn de slokdarmen na sectie macroscopisch en microscopisch onderzocht op littekens. Door de variabiliteit van de lesies binnen een groep is het niet mogelijk het model thans valide te noemen. Nader onderzoek naar de oorzaak van deze variabiliteit is in uitvoering.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-06-25 )