|   print

[  ]
 
Velsen, F.L.van , Franken, M.A.M. , Peters, P.W.J.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De invloed van beta-HCH op de fertiliteit van mannelijke en vrouwelijke ratten is onderzocht. De stof is gedurende 12 weken voor de paring en gedurende de periode daarna tot in totaal 18 weken toegediend via het voer in een concentratie van 150 mg/kg-1. Dit onderzoek sluit aan bij de onderzoekingen naar de vermeende oestrogene werking en de waargenomen reproduktiestoornissen onder invloed van dit isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH). Het blijkt dat de onderzochte dosering tot totale infertiliteit van zowel mannelijke als vrouwelijke ratten leidt. De vrouwelijke infertiliteit is onderzocht op reversibiliteit deze blijkt langzaam tot in het geheel niet te verlopen. De infertiliteit bij beide geslachten kan worden verklaard door de oestrogene werking van de stof en komt tot uiting bij zowel het paargedrag als de bevruchting. Nader onderzoek naar het mechanisme en de reversibiliteit is gewenst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-31 )