|   print

Toxiciteit van beta-HCH. Relatie biochemie en pathologie van de lever in een 6-weekse voederproef
[ Toxicity of beta-HCH. Relation of biochemical and histopathological effects on liver in a 6-weeks feeding study ]
 
van Giersbergen PLM, van Velsen FL, van Leeuwen FXR, Danse LHJC

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 618303001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De doseringen in de 6-weekse voederproef waren 0, 2, 10, 50 of 250 mg/kg voer. Het biochemisch onderzoek omvatte bepalingen van de activiteit van microsomale leverenzymen, bepalingen van gehalte eiwit, RNA en DNA in lever. Het histopathologisch onderzoek was gericht op de vaststelling van met enzyminductie gerelateerde lesies in de lever. De conclusie van beide onderzoekingen was dat alleen in de 250 mg/kg voer-groep enzyminductie optrad. De eveneens waargenomen toename van het levergewicht in deze groep kan verklaard worden door hyperplasie en hypertrofie. Andere processen lijken echter ook een rol te spelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-11-30 )