|   print

Isolatie van levermicrosomen door middel van gelfiltratie
[ Isolation of livermicrosomes by gelfiltration ]
 
van Nimwegen JM, Doorn L, van Loenen HA, van Leeuwen FXR

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 618307001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van rattelevermicrosomen welke d.m.v. filtratie over een Sepharose CL-2B gel geisoleerd zijn. In deze microsomen zijn de activiteiten van de enzymen AH, APDM en EROD en het gehalte aan cytochroom P-450 en eiwit gemeten. Ter vergelijking zijn dezelfde bepalingen eveneens uitgevoerd in microsomen welke m.b.v. ultracentrifugatie verkregen zijn. De gelfiltratiemethode blijkt een snelle en eenvoudige methode te zijn voor het isoleren van microsomen. De kwaliteit van de microsomen is beter dan van degene welke via ultracentrifugatie verkregen worden. Het kwaliteitsverschil blijkt afhankelijk te zijn van de bron waar de microsomen vandaan komen (controle of geinduceerde lever) en van de bepalingsmethode waarin de microsomen gebruikt worden. Het gebruik van gelgefiltreerde microsomen verdient de voorkeur bij de EROD en cytochroom P-450 bepaling. Voor gebruik in de AH en APDM bepaling dienen de methoden aan de betere zuiverheid van de microsomen aangepast te worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-01-31 )