|   print

De bruikbaarheid van urine parameters en in vitro methoden bij het onderzoek naar niertoxiciteit. Orienterend onderzoek naar mogelijk immunologisch gemedieerde nierafwijkingen
[ Urinary parameters in nephrotoxicity. Immunologically mediated kidney damage ]
 
Mathlener I, van Leeuwen FXR, Franken MAM, Derks HJGM

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 618313001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het niertoxiciteitsonderzoek is een aantal parameters op hun bruikbaarheid onderzocht. Van de enzymbepalingen bleken LDH, GGT en GOT indicatief voor proximale schade, maar vooral de specifieke albuminebepaling m.b.v. HPLC gelpermeatie bleek zeer gevoelig. Bij het onderzoek naar de niertoxiciteit van HgCL2 werden geen immuuncomplexen waargenomen die gericht waren tegen het glomerulaire basaal membraan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-30 )