|   print

Subchronische orale toxiciteit van patuline bij de rat
[ Subchronic oral toxicity study of patulin in the rat ]
 
Speijers GJA, Franken MAM, van Leeuwen FXR, van Egmond HP, Boot R, Loeber JG

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 618314001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tien vrouwelijke en tien mannelijke Wistar ratten kregen patuline via het drinkwater toegediend in concentraties van 0,6,30 en 150mg/l lmM citraat buffer gedurende 13 weken. De meest gevoelige effecten voor patuline bestonden uit een verminderde voedsel- en wateropname, verminderde nierfunctie en hyperaemie van de villi in duodenum die werden waargenomen in de midden- en hoogste doseringsgroep (resp. 30 en 150 mg patuline/liter). Lichaamsgewicht was alleen verlaagd in de hoogste doseringsgroep. Op basis van deze bevindingen werd een no-toxic effect van 6 mg patuline/l drinkwater vastgesteld, welke correspondeert met een dosis van 0.8 mg patuline/kg lich.gew./dag. Er blijkt hierbij een voldoende veiligheidsmarge (>100) tussen de actuele opname van patuline, zoals in appelprodukten, en de no-toxic effect level.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-12-31 )