|   print

De HDL-cholesterolbepaling en de veranderingen in het lipoproteinpatroon bij de rat onder verschillende dieet-omstandigheden
[ Determination of cholesterol in high-density lipoproteins and changes in serum lipoproteinprofiles in the rat fed a high-cholesterol diet ]
 
Janssen GB, van Leeuwen FXR, Speijers GJA

35 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 618471001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een snelle betrouwbare micro-HDL-cholesterolbepaling in serum van de rat die toepasbaar was onder verschillende dieet omstandigheden. Drie groepen van 10 mannelijke Wistar ratten (RIV-Tox) kregen respectievelijk een semisynthetisch dieet (SSP-TOX), eenzelfde dieet met 1% en met 2% cholesterol aangeboden. Na 7 maanden werd in gepoolde sera van de verschillende groepen de cholesterolconcentraties in de verschillende lipoproteinen fracties bepaald m.b.v. ultracentrifuge. De HDL-cholesterolconcentraties bedroeg in de verschillende sera resp. 1,632, 0,849 en 0,815 mM. Naast deze verlaging van de HDL-cholesterolconcentratie was er een geringe toename van de totale cholesterolconcentratie. Deze toename werd vooral veroorzaakt door een toename van alle lipoproteinen met een dichtheid <1,040 g/ml. De uitkomst van de HDL-cholesterolconcentratie werd vergeleken met de uitkomst van de HDL-cholesterolconcentratie na lipoproteinprecipitatie met de combinatie fosforwolfraamzuur en magnesiumionen en de combinatie heparine met mangaanionen. De combinatie heparine 0,1% w/v en 50 mM Mn 2+ kwam het beste overeen met de resultaten van de ultracentrifuge.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-03-31 )