|   print

[  ]
 
Kapteijn R ; Basten A van ; Danse LHJC ; Krajnc EI

24 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Mannelijke Wistar ratten werden gedurende 6 weken gevoerd met een dieet dat respectievelijk 0, 20 en 80 mg TBTO/kg voer bevatte. Na deze periode werd de oxidatiesnelheid van de levermitochondrien, met succinaat als substraat, en de activiteit van enkele enzymen uit de citroenzuurcyclus gemeten. Bij 80 mg/kg was de hoeveelheid mitochondrieel eiwit sterk toegenomen. De oxidatiesnelheid bleek dosis-afhankelijk significant verhoogd te zijn. De succinaatdehydrogenase- en de adenosine-5-trifosfatase activiteit vertoonden een stijgende tendens, hetgeen voor ATPase werd ondersteund door het enzymhistochemisch onderzoek. De gemeten isocitraatdehydrogenase activiteit was significant dosisafhankelijk toegenomen, maar vertoonde bij het enzymhistochemisch onderzoek een dalende tendens. Bij de enzymhistochemische kleuring speelt echter ook het cytoplasmatisch ICDH een rol, terwijl de activiteitsbepaling in gezuiverde mitochondrien is gedaan. Bij toevoeging van TBTO in vitro aan controle mitochondrien trad echter een remmend effect op, gevolgd door een ontkoppeling bij een TBTO concentratie boven 0,4 mumol/l. Vermoedelijk treedt in vivo een herstelreactie op, waarbij de mitochondriele activiteit verhoogd wordt, ter compensatie van het remmend effect van TBTO. Met in vivo NMR technieken kan dit proces in de tijd worden gevolgd en kan waardevolle informatie worden verkregen over het werkingsmechanisme.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )