|   print

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven : Vooronderzoek
[ Safety Performance Indicators for the Safety Management System : Preliminary investigation ]
 
Bellamy LJ, Bollen LAA, Sol VM

123 p in Dutch   2012

RIVM rapport 620089002
download pdf (978Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Companies working with large amounts of hazardous substances fall under the Major Accident Risks Decree 1999 (BRZO). They must conform to specific requirements to prevent major accidents with serious consequences for man and environment. These companies are regularly visited by regulatory bodies such as the Labour Inspectorate. The inspectorate evaluates whether these companies have a safety management system, whether it is tailored to the risks involved, and whether it works well. An inventory conducted by RIVM shows that it is possible to assess the safety management system using safety performance indicators. Subsequently, a first step is made for a set of such indicators for the safety management system. At this moment it is unclear whether this set is suitable for inspection purposes.

Indicators: how well a company manages risk
Safety performance indicators are intended to provide information on the safety performance of a company. They can play an important role in the communication and indicate how well the company is managing it's risk controls.

First step for a set of safety performance indicators
The presented set of safety performance indicators is formulated based on a survey of scientific literature and information from companies, including twelve BRZO companies. In a next phase, it will be explored whether the set of safety performance indicators meets the formulated criteria and whether they match the indicators that some companies already developed. Finally, it is looked into the usefulness for the Labour Inspectorate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Zij moeten daardoor aan specifieke regels voldoen om zware ongevallen met grote gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Deze bedrijven staan onder toezicht van onder andere de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). De Inspectie SZW beoordeelt of er een zogeheten veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aanwezig is, of dit is toegesneden op de aanwezige risico's, en of het goed werkt. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het mogelijk is om bij de beoordeling van een veiligheidsbeheerssysteem gebruik te maken van veiligheidsprestatieindicatoren. Vervolgens is een eerste aanzet gemaakt voor een set van dergelijke indicatoren voor het VBS. Het is nog onduidelijk of deze set bruikbaar is voor de Inspectie SZW.

Indicatoren kunnen aangeven hoe goed een bedrijf de gevaren beheerst
Het doel van veiligheidsprestatie-indicatoren is om informatie te geven over de veiligheidsprestaties van een bedrijf. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie en aangeven hoe goed het bedrijf de grote gevaren beheerst.

Eerste aanzet voor een set van veiligheidsprestatie-indicatoren
De set van veiligheidsprestatie-indicatoren is opgesteld op basis van een verkenning van wetenschappelijke literatuur en informatie van bedrijven, waaronder twaalf BRZO-bedrijven. In een volgende fase wordt onderzocht of de set veiligheidsprestatie-indicatoren voldoet aan de criteria die ervoor zijn gesteld en of ze aansluiten bij de indicatoren die sommige bedrijven zelf al hebben ontwikkeld. Ten slotte wordt de bruikbaarheid voor de Inspectie SZW nader onderzocht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM White Queen BOIAC
( 2012-09-19 )