|   print

Assessment factors for human health risk assessment: a discussion paper
[ Assessment factoren in de humane risicobeoordeling: een discussiestuk ]
 
Vermeire TG, Stevenson H, Pieters MN, Rennen M, Slob W, Hakkert BC

69 p in English   1998

TNO report no. V97.880, RIVM rapport 620110007
download pdf (3321Kb)  
TNO rapport V97.880  

Toon Nederlands

English Abstract
The general goal of this discussion paper is to contribute towards further harmonisation of the human health risk assessment. It discusses the development of a formal, harmonised set of default assessment factors. The status quo with regard to assessment factors is reviewed. Options are presented for a set of default values or probabilistic distributions for assessment factors based on the state of the art. Methods of combining default values or probabilistic distributions of assessment factors are described. The benchmark dose concept is proposed for better characterisation of the true human no-effect level in a probabilistic manner. It is shown how the probabilistic benchmark dose distribution can be combined with distributions of assessment factors to arrive at the distribution of a Human Limit Value.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De algemene doelstelling van dit discussierapport is bij te dragen aan verdere harmonisatie van de humaan-toxicologische risicobeoordeling en aan de ontwikkeling van een formeel, geharmoniseerd stelsel van assessment factoren. De status quo van assessment factoren wordt geevalueerd. Opties worden aangeboden voor een stelsel van default waarden, of probabilistische verdelingen, van assessment factoren op basis van de huidige stand van de wetenschap. Methoden om deze default waarden of verdelingen te combineren worden beschreven. Het 'benchmark dose' concept wordt voorgesteld als een betere manier om het werkelijke geen-effectniveau voor de mens op probabilistische wijze te beschrijven. Gedemonstreerd wordt hoe de probabilistische verdeling van de benchmark dose gecombineerd kan worden met verdelingen van assessment factoren met als resultaat de waarschijnlijkheidsverdeling van een toxicologische grenswaarde voor de mens.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Nederlandse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek (TNO) Zeist
( 1998-03-31 )