|   print

Inter- en intraspeciesextrapolatie: inzichten uit geneesmiddelendossiers Een samenvatting
[ Inter- and intraspeciesextrapolation: information from drug dossiers. A summary ]
 
Pieters MN, Schaddelee M, Slob W

16 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 620110008
download pdf (122Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In toxicology uncertainty factors are applied to account for differences between experimental animals and humans (interspecies variation) and to account for interindividual variation. Human drug dossiers contain studies on experimental animals as well as on humans. As such, these dossiers may contain valuable information to elucidate interspecies and intraspecies variation. This report shows that there is no adequate information available to study interspecies differences. However, data in human drug dossiers may be valuable for intraspecies comparison. The results favour the distribution of intraspecies variation as proposed by Slob and Pieters in earlier work.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de toxicologie worden onzekerheidsfactoren voor interspecies en intraspecies extrapolatie toegepast. Geneesmiddelendossiers bevatten veelal studies in zowel proefdieren als mensen en kunnen dus een bruikbare bron vormen voor het onderbouwen van genoemde onzekerheidsfactoren. Uit dit rapport blijkt dat de gegevens beschikbaar in geneesmiddelendossiers ontoereikend zijn voor het bepalen van de interspecies variatie. Alleen in geval van de kinetiek zouden extrapolatiefactoren kunnen worden afgeleid. De gegevens in de geneesmiddelendossiers blijken wel geschikt te zijn voor de bepaling van de intraspecies variatie (de variatie tussen individuen) alhoewel ook hier de bruikbare gegevens gelimiteerd zijn. De verkregen verdeling is consistent met de door Slob en Pieters (1997, 1998) op theoretische gronden voorgestelde verdeling. Het verdient daarom aanbeveling deze verdeling te gebruiken in geval van probabilistische risicoschattingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-11-02 )