|   print

Risicoanalyse voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen
[  ]
 
van Vliet AAC, Laheij GMH, Wolting AG

59 p in Dutch   2006

RIVM rapport 620120001
download pdf (1696Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The minimum safety distances between flammable liquid pipelines and residences can stay the same or become smaller. This is concluded after a recalculation of distances from a 1991 circular letter. In the Netherlands, crude oil and petroleum products are transported through an underground pipeline network of about 1850 kilometres in length. To limit the number of casualties in case of incidents, minimum distances between these pipelines and buildings should be held. In this report new opinions are given which justify modification of these distances. The height of the risk, presented through individual and societal risk, is leading for the distance to be kept or the population density allowed. This lead to 35 potential bottlenecks, caused by about 3 kilometres of pipeline. A total number of about 140 houses is situated too close to the pipelines.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De minimale veiligheidsafstanden tussen buisleidingen met brandbare vloeistoffen en bebouwingen kunnen gelijk blijven of iets verkleind worden. Dit is de conclusie na een herberekening van de afstanden uit een circulaire uit 1991. In Nederland ligt zo'n 1850 kilometer aan ondergrondse buisleiding waardoor aardolie en aardolieproducten worden getransporteerd. Om bij incidenten het aantal slachtoffers te beperken dient voor bebouwing een minimale veiligheidsafstand tot deze leidingen te worden aangehouden. In dit rapport zijn nieuwe inzichten beschreven die wijziging van deze afstanden rechtvaardigen. De hoogte van het risico, uitgedrukt in plaatsgebonden risico en groepsrisico, is bepalend voor de aan te houden afstand en personendichtheid. Voor dit onderzoek zijn ook de afstanden berekend voor buisleidingen waarvoor in de circulaire van 1991 geen afstand was aangegeven. Hieruit blijkt dat er 35 mogelijke knelpunten zijn, veroorzaakt door 3 kilometer aan buisleidingen. In het totaal gaat het om circa 140 woningen die te dicht bij de leidingen staan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-09-27 )