|   print

Telemetrie: toepassing in dierexperimenteel onderzoek
[ The use of telemetry in laboratory animals ]
 
Vleeming W, van de Kuil A, Timmerman A, te Biesebeek JD

22 p in Dutch   1997

RIVM Rapport 620124002

Toon Nederlands

English Abstract
A telemetry system for continuous monitoring of blood pressure, heart rate, body temperature, ECG and locomotor activity was evaluated in freely moving rats. The system, the surgical procedures developed for implantation of transmitters as well as guidelines for anaesthesia and postsurgical antibiotic, analgesic and anticoagulant treatment are described. The effects of implantation were measured on the above mentioned parameters and anaesthesia. It showed that it takes at least 7 days for the measured values to become stable ; the anaesthesia was strongly involved in the implantation effects. After implantation the transmitter can be used for periods up to 9 months. Clear day/night dependent variations in all measured parameters were observed. The advantages of this system are numerous and showed in several pilot experiments.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft een telemetriesysteem voor het continu registreren van de bloeddruk, hartfrequentie, lichaamstemperatuur, ECG en bewegingsactiviteit in vrijbewegende ratten. Naast een beschrijving van het systeem en de operatieprocedure die ontwikkeld is voor het implanteren van zenders in ratten zijn richtlijnen geformuleerd voor de anesthesie en de postoperatieve behandeling met antibiotica , pijnstillers en anticoagulantia. De effecten van de operatieve ingreep op de genoemde parameters kunnen voor het merendeel worden toegeschreven aan de anesthesie en zijn na 7 dagen niet meer meetbaar. Alle parameters laten een duidelijke dag/nachtvariatie zien. Na implantatie zijn de zenders 9 maanden bruikbaar. Een aantal pilotexperimenten laat de voordelen zien van het continu, stressvrij en simultaan registreren van bloeddruk, hartfrequentie, ECG, lichaamstemperatuur, en bewegingsactiviteit in wakkere vrijbewegende dieren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-02-28 )