|   print

De allergene potentie van geneesmiddelen: literatuurstudie
[ Allergic potency of drugs: a review of literature ]
 
van Amsterdam JGC, Vleeming W, de Wildt DJ, van der Laan JW, de Waal EJ, van Loveren H, Garssen J

46 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 620125001

Toon Nederlands

English Abstract
This report reviews drug-induced allergic reactions with emphasis on the most serious allergic reactions. The allergic potency of drugs has been outlined in a general way using classification of Gell and Coombs. In addition, specific drugs with severe or frequent allergic side-effects have been selected and described in a separate section. This report also summarizes the available diagnostic tests and its specific problems regarding interindividual variation in susceptibility for allergic drug reactions. Finally, several animal testmodels are reviewed which can be used to determine the allergic potential of drugs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van de allergische reacties, die het gevolg zijn van geneesmiddelengebruik. De nadruk is gelegd op ernstige allergische reacties. Een overzicht -ingedeeld volgens de classificatie van Gell en Coombs wordt gegeven van geneesmiddelen met een allergene potentie. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk enkele geneesmiddelen beschreven geselecteerd met ernstige of frequente allergische reacties. Voorts wordt ingegaan op de diagnostische mogelijkheden en de daarmee samenhangende problematiek ten einde de grote individuele variatie m.b.t. de gevoeligheid voor geneesmiddelen te schetsen. Tenslotte wordt een kort overzicht gegeven van diermodellen, waarin geneesmiddel-geinduceerde allergische reacties bestudeerd kunnen worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-07-31 )