|   print

Occupational health or occupational safety: which impact is larger?
[ Arbeidsveiligheid of arbeidsgezondheid: wat weegt zwaarder? ]
 
Uijt de Haag PAM, Bellamy LJ, Burdorf A, ter Burg W, Eysink P, Heederik DJJ, Klein Entink RH, Manuel HJ, Papazoglou IA, Pronk A, Smit LA, Tielemans E, Timmerman J

123 p in English   2011

RIVM rapport 620480001
download pdf (5749Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Employees can be exposed to different risks at the workplace, for example chronic exposure to harmful substances, physical stress and accidents. In 2010, the Occupational Health Impact Assessment (OHIA) model was developed to compare occupational health and occupational safety. The comparison is done by calculating their contributions to the burden of disease of employees.

Model expanded with burden of disease due to hand eczema:

In 2011, the OHIA model is expanded by the calculation of the burden of disease due to hand eczema. Furthermore, a few discussion points were resolved and the user requirements were specified for converting the model into a valuable software-tool. It is recommended to investigate the demand for the OHIA software-tool in industry sectors.

Risks calculated with uncertainties:

The model takes uncertainty into account to make comparisons more meaningful. To highlight the importance of uncertainty, the risks are calculated for four job titles with and without uncertainty. The job titles selected were tiler, road paver, carpenter and concrete driller, based on their high contribution to the total burden of disease in the construction sector. The occupational risks considered were the risks of accidents, lifting of heavy objects and exposure to silica. For tilers and road pavers, the exposure to silica has the highest contribution to the burden of disease if best estimates are used without uncertainty. However, taking uncertainty into account, the contributions of lifting heavy loads and accidents becomes comparable to the contribution of exposure to silica. For carpenters and concrete drillers, the uncertainties do not change the results significantly.

The OHIA model is developed by RIVM in collaboration with experts from the University of Utrecht (IRAS), TNO, Erasmus Medical Center of Rotterdam and two consultants.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Werknemers kunnen op hun werk blootgesteld worden aan verschillende soorten risico's, zoals schadelijke stoffen, fysieke belasting en ongevallen. In 2010 is het 'Occupational Health Impact Assessment' (OHIA)-model ontwikkeld, dat de arbeidsveiligheid kan vergelijken met de arbeidsgezondheid. Dit is mogelijk door de te berekenen in welke mate de risico's bijdragen aan het verlies van gezondheid van werknemers (ziektelast).

Model uitgebreid met ziektelast handeczeem:

In 2011 is het model uitgebreid met een berekening van de ziektelast van handeczeem. Daarnaast zijn enkele onduidelijkheden ingevuld en zijn specificaties opgesteld om van het model een instrument te maken dat door meerdere partijen kan worden gebruikt. Aanbevolen wordt te onderzoeken in hoeverre er draagvlak is bij de sectoren om het OHIA-instrument te gebruiken.

Risico's berekend met onzekerheden:

Het model houdt bovendien rekening met onzekerheden in de data, waardoor nauwkeurigere vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Om het belang hiervan te illustreren, zijn de risico's voor vier beroepsgroepen berekend met én zonder deze onzekerheden. Gekozen is voor beroepsgroepen waarvoor het grootste verlies van gezondheid te verwachten is: tegelzetter, straatmaker, betonboorder en timmerman. Hierbij is gekeken naar de risico's van ongevallen, het tillen van zware voorwerpen en de blootstelling aan silica, een stof die bijvoorbeeld vrijkomt bij het bewerken van beton. Voor tegelzetters en straatmakers draagt de blootstelling aan silica zonder onzekerheden veruit het meeste bij aan het verlies van gezondheid; als onzekerheden worden inbegrepen blijkt het gezondheidsverlies als gevolg van silica daarentegen vergelijkbaar te zijn met dat van het tillen van zware voorwerpen en arbeidsgerelateerde ongevallen. Voor betonboorders en timmermannen hebben de inbegrepen onzekerheden geen invloed op de resultaten.
Het OHIA-model is ontwikkeld door het RIVM, in samenwerking met een consortium van deskundigen van de Universiteit Utrecht (IRAS), TNO, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, en twee consultants.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM White Queen BV Erasmus MC Rotterdam IRAS Utrecht University TNO Demokritos Greece
( 2012-03-30 )