|   print

[  ]
 
Plas M van der

55 p in Dutch   2005

download pdf (548Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In an investigation into employee safety in outdoor firework displays commissioned by the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, it was found that preparing and igniting firework displays can be done using safer methods. Careful selection of materials and adjusting the methods used can add to decreasing risks, both for employees and for the public. However, in contrast with several other countries, these measures are not prescribed in Dutch legislation. Unusual occurrences and incidents should also be better reported and documented. Reports would provide a learning base for employees and provide input into training programs. If safety is to be increased, it is important that the government and the fireworks branch reach an agreement on the most significant risks, which would allow the branch to move on to determine safety measures, either autonomously or in cooperation with the Dutch government.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het opbouwen en afsteken van vuurwerk voor shows kan veiliger, blijkt uit dit onderzoek. Een zorgvuldige selectie van materialen speelt hierin een rol. Ook het aanpassen van werkwijzen kan de risico's verkleinen, zowel voor degenen die het vuurwerk afsteken als voor de toeschouwers. Deze maatregelen worden echter niet in Nederlandse regelgeving voorgeschreven, terwijl dit in andere landen vaak wel het geval is. Verder zouden ongewone voorvallen en incidenten beter kunnen worden gemeld en vastgelegd. Daardoor kunnen degenen die vuurwerk afsteken hiervan leren en beter worden opgeleid. Voor het verhogen van de veiligheid is het van belang dat de overheid het met de branche eens wordt over de belangrijkste risico's. Daarna kan de branche zelf of samen met de overheid overgaan tot het vaststellen van maatregelen

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2005-09-05 )