|   print

Evaluation of Whole Cell Vaccine-induced humoral antibody responses in the Pertussis Serological Potency Test in relation to the Mouse Protection Test
[ Evaluatie van Whole Cell-vaccin geinduceerde humorale antilichaamresponsen in de Pertussis Serological Potency Test in relatie met de Muisbeschermingstest ]
 
van der Ark AAJ, van Straaten-van de Kapelle I, van de Donk HJM, Hendriksen CFM

29 p in English   1997

RIVM Rapport 623860004
download pdf (1334Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Pertussis Serological Potency Test (PSPT) has been developed as an alternative for the current MPT. The PSPT is based on in vitro assessment of the humoral immune response against the whole range of surface-antigens of B. pertussis in mice after immunisation with Whole Cell Vaccine (WCV). The concentration of pertussis antibodies in sera is measured in the 18323-Whole Cell ELISA (18323-WCE). In an in-house validation study 13 WCVs were tested in the PSPT and the MPT. Homogeneity of both test systems was proven by means of a modified chi-square test ; potencies were not significantly different (p = 0.95). Compared to the MPT, the PSPT is more reproducible as is indicated by its smaller 95% confidence intervals. Additionally, the immunogenicity of WCVs has been studied in antigen specific ELISAs and in vitro functional test systems to assess correlation with mouse protection. Estimation of WCV-potencies based on the antibody concentration against Pertussis Toxin (PT), Filamentous-Hemagglutinin (FHA) or 69-kDa Outer Membrane Protein (OMP) was not possible due to very low antibody responses which were not vaccine dose dependent. The anti-92-kDa OMP antibody response showed a poor correlation with the MPT, due to scattering. In conclusion, the protection of mice against a lethal intracerebral challenge is not related to a humoral immune response against a single 'protective' antigen, nor restricted to a single immune mechanism, but may be related to a synergistic effect of humoral responses against a wide range of 'protective' and 'non-protective' antigens. The PSPT is therefore a good alternative for the MPT and provides more precise information about immunogenicity, potency and hence on consistency in production of pertussis WCVs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Pertussis Serologische Potency Test (PSPT) is ontwikkeld als een alternatief voor de huidige Muisbeschermingstest (MBT). De PSPT is gebaseerd op het in vitro bepalen van de humorale afweerrespons tegen het hele scala aan oppervlakte antigenen van B.pertussis bacterie in muizen na immunisatie met kinkhoest whole cell vaccins (WCV). Kinkhoest-antilichaamconcentraties in muizensera wordt bepaald met behulp van de 18323-whole cell ELISA (18323-WCE). Tijdens een 'in-house' validatie studie zijn 13 kinkhoest WCV's in zowel de PSPT als de MBT getest. De overeenkomst van beide testen is aangetoond m.b.v. een chi-kwadraat test ; de werkzaamheid van WCV's in beide testen zijn niet significant verschillend (p = 0.95). Vergeleken met de MBT is de PSPT beter reproduceerbaar, hetgeen tot uiting komt in de kleinere 95% betrouwbaarheidsintervallen. Aanvullend hierop is de immunogeniteit van WCV's in antigeen-specifieke ELISA's en in vitro functionele testsystemen bestudeerd. De schatting van WCV-werkzaamheid op basis van de antilichaam responsen tegen Pertussis Toxine (PT), Filamentous Heam-aggltinine (FHA) of 69-kDa Outer Membrane Protein (OMP) was niet mogelijk door dat deze te laag en niet dosis afhankelijk waren. De antilichaam respons tegen het 92-kDa OMP correleerde niet met de overleving van muizen in de MBT, door te grote fluctuaties. De bescherming van muizen tegen een letale intracerebrale challenge is niet gerelateerd aan de humorale antilichaam respons tegen een specifiek antigeen, noch beperkt tot een afweermechanisme, maar lijkt overeen te komen met een synergistische effect van de humorale afweer respons tegen diverse zogenaamde 'beschermende' en 'niet-beschermende' antigenen. De PSPT is daarom een goed alternatief voor de MBT en geeft bovendien meer en betere informatie over de immunogeniteit, werkzaamheid en consistentie in productie van kinkhoest WCV's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-07-31 )