|   print

Onderzoek naar de clastogene en mutagene werking van methyleenchloride in testen met V79 Chinese hamster cellen en L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro, en met Drosophila melanogaster
[ Clastogenic and mutagenic activity of methylene chloride in tests with V79 Chinese hamster cells and L5178Y mouse lymphoma cells in vitro, and with Drosophila melanogaster ]
 
Knaap AGAC, Bergkamp WGM, Langebroek PG, Kramers PGN, Mout HCA

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 627708001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van de toxicologische evaluatie van methyleenchloride in het kader van het opstellen van het Basisdocument Methyleenchloride werd methyleenchloride onderzocht in verschillende eukaryotische mutageniteitstesten. Methyleenchloride, onderzocht in afwezigheid van metabolische activering, induceerde chromosoomafwijkingen maar geen genmutaties in zoogdiercellen in vitro. Een recessief-letaaltest met Drosophila melanogaster, na inhalatoire blootstelling, was negatief.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-05-31 )