|   print

Risicocommunicatie RIVM. Informatievoorziening volgens belanghebbenden
[ RIVM risk communication. Information provision according to stakeholders ]
 
Devilee JLA, Koehler JCM, van Poll HFPM

128 p in Dutch   2009

RIVM rapport 630005001
download pdf (865Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM requires a more participative strategy for the communication of risk information. It is important that those presenting research results take greater account of the public's emotions and perceptions. The RIVM also needs to reflect on possibilities to create a risk communication approach with stakeholders that is more open, active and deliberative. These are the findings of a strategic research study carried out by the RIVM (SOR) which surveyed how policy-makers, scientists, non-governmental organizations (NGOs), representatives of the media, local health officials and private citizens evaluated the RIVM's approach to risk communication.
The findings of this explorative SOR reveal that policy-makers, scientists, local health officials and NGOs would like to be more actively involved in investigations carried out by the RIVM - and at an earlier phase than is currently the case. With such an approach, these organizations and individuals could provide relevant input and enhance the usefulness of the results of the investigations. An additional advantage would be a likely increase in public support for both the scientific findings and the ensuing interventions.
The study focused on four topics: air pollution, risk of flooding by rivers, food safety and overweight. Concern for the risk of flooding by rivers was almost non-existent among the respondents. This lack of concern was equally prevalent among the professionals questioned as among the private citizens living in the vicinity of rivers with a flooding potential. Of the respondents, only the private citizens and NGOs showed any concern about food safety, while both the private citizens and professionals were worried about the effects of air pollution. There was a sharp difference in the perceptions of the professionals and private citizens on the lifestyle risk overweight. All of the professionals questioned expressed a worry about this lifestyle risk, while the private citizens were much less inclined to do so. Taken as a whole, the latter group is inclined to believe that the risk of overweight will have an impact on others in society but not directly on themselves.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De risicocommunicatie van het RIVM heeft een andere leest nodig. Zij kan namelijk participatiever opgezet worden. Bij de presentatie van onderzoeksresultaten is het van belang meer rekening te houden met maatschappelijke percepties en emoties. Het instituut moet daarbij gaan nadenken over wijzen waarop zij de risicocommunicatie met betrokken partijen open, actief en meer in overleg kan opzetten. Dit blijkt uit Strategisch Onderzoek van het RIVM (SOR). Hierin is nagegaan hoe wetenschappers, beleidsmakers, ngo's, GGD-medewerkers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de media en burgers de risicocommunicatie van het RIVM beoordelen.
Uit het exploratieve onderzoek blijkt dat beleidsmakers, wetenschappers, GGD-medewerkers en ngo's eerder en actiever bij onderzoeken van het RIVM willen worden betrokken. Dit biedt de mogelijkheid om het onderzoek met hun ideeen te verrijken en kan bijdragen bij aan de praktische bruikbaarheid van onderzoeksresultaten. Ook zal hierdoor het draagvlak voor onderzoeksresultaten en daaruit voortvloeiende maatregelen toenemen.
Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van vier soorten risico's: luchtverontreiniging, overstroming van rivieren, voedselveiligheid en overgewicht. De bezorgdheid over het risico van overstromingen van rivieren is relatief gering. Dit geldt zowel voor professionals die bij dit risico betrokken zijn als voor burgers die in de buurt van rivieren met een overstromingsrisico wonen. Over het risico 'voedselveiligheid' zijn alleen de burgers en de betrokken ngo's ongerust. Over de effecten van luchtverontreiniging maken zowel de burgers als de betrokken professionals zich zorgen. Bij het risico van overgewicht is er een tweedeling tussen burgers en professionals waarneembaar. Professionals zijn ongerust, burgers zijn dit een stuk minder en denken dat het risico vooral anderen in de maatschappij zal treffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-11-26 )