|   print

[  ]
 
Effting SE , Veen MP van

82 p in Dutch   1998

download pdf (4286Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The human exposure to Butylbenzyl phthalate (BBP) is estimated using a source-effect chain approach. Exposure is both indirect (via the environment) and direct (via consumer products and at the working place of a vinyl manufacturer). Exposure via the environment is estimated with use of the EUSES model and consumer exposure is estimated with the use of the CONSEXPO model. Integrated uptake is calculated by adding inhalatory, dermal and oral uptake and combining environmental and residential exposure. Risk assessment is made on base of integrated uptake and the temporary TDI. This TDI is based on effects of BBP on rodent livers. In addition, BBP may have effects on embryofetal development and the male reproductive system. On base of the temporary TDI, effects from BBP are unlikely to occur.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De humane blootstelling aan Butylbenzyl ftalaat (BBP) is geschat aan de hand van een bron-effekt ketenbenadering. Blootstelling is zowel indirekt (via het milieu) als direkt (via consumentenprodukten en op de werkplek van een vinyl-producerend bedrijf). Blootstelling via het milieu is geschat met behulp van het EUSES model en consumentenblootstelling met behulp van het CONSEXPO model. Gecombineerde opname is berekend door inhalatoire, dermale en orale opname bij elkaar op te tellen en blootstelling via het milieu te combineren met consumentenblootstelling. De risicoschatting is gemaakt op basis van de gecombineerde opname en de tijdelijke TDI. De TDI is gebaseerd op lever-effekten bij rodentia. BBP heeft mogelijk ook effekten op de embryonale ontwikkeling en het mannelijk reproduktie-systeem. Op basis van de tijdelijke TDI is het niet te verwachten dat BBP effekten zal veroorzaken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-08-26 )