|   print

[  ]
 
Fast T. (eds)

71 p in Dutch   2004

download pdf (1480Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the near future, the government will decide on a possible change of its policy aimed to reduce the amount of sleep disturbance due to night-time air traffic from Amsterdam Airport Schiphol. To facilitate the governmental decision-making process the "Assessment Framework for Health and the Environment" was completed for night-time aircraft noise around Amsterdam Airport Schiphol and sleep disturbance. This Assessment Framework consist of check lists for issues that may play a role, separately or jointly, in policy decisions on health-related environmental problems. Issues included are the size of the affected population, the severity of health effects, possible outrage factors, the cost effectiveness of possible measures and legal aspects. The description of the health effects is mainly based on a recent advise of the Health Council. Results about the health impact of night-time noise were for a large extent obtained from studies that were carried out in the framework of the research programme Health Impact Assessment Schiphol. The possible measures were largely distilled from an inventory by the National Aerospace Laboratory NLR. Estimates of the costs and the effectiveness of measures were only available for a scenario in which the night-time restrictions between 23:00 and 6:00 hour were extended to 7:00 hour. The result is a description of the various issues that could play a role in the decision-making process on night-time aircraft noise.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het kabinet zal binnenkort een standpunt innemen over een eventuele wijziging van het beleid gericht op het terugdringen van slaapverstoring door nachtelijk vliegverkeer van Schiphol. Ter ondersteuning van dit kabinetsbesluit is voor het onderwerp nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol en slaapverstoring het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu ingevuld. Dit beoordelingskader bevat een checklist voor factoren, die mogelijk van invloed zijn op de besluitvorming rond een milieuprobleem met veronderstelde of bewezen gezondheidseffecten, zoals de omvang en ernst van gezondheidseffecten, de beleving van effecten of risico's van burgers, de mogelijke maatregelen en de kosten en baten van deze maatregelen. De beschrijving van de gezondheidseffecten van nachtelijke geluidbelasting is vooral gebaseerd op een recent verschenen advies van de Gezondheidsraad. Voor de kwantificering van de gezondheidseffecten is met name geput uit verschillende studies die in de omgeving van Schiphol zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol. De mogelijke maatregelen zijn voornamelijk afkomstig uit een inventarisatie uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Schattingen van de kosten en de effectiviteit van maatregelen zijn alleen beschikbaar voor een scenario waarin het nachtregime van 23:00 - 6:00 uur wordt verlengd tot 7:00 uur. Het resultaat is een beschrijving van aspecten die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming over slaapverstoring en het nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2005-05-02 )