|   print

Samenvattende rapportage van het Monitoringprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol 2006
[  ]
 
Houthuijs DJM, van Wiechen CMAG, Breugelmans ORP, Marra M

7 p in Dutch   2008

RIVM Briefrapport 630100005
download pdf (42Kb)  
bijlage bij briefnummer 60/08 BMV DH/dh  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit briefrapport geeft een samenvatting van de resultaten en conclusies van het monitoringprogramma GES zoals uitgevoerd in 2006. Het beschrijft de laatste stand van zaken voor wat betreft de relatie tussen vliegtuiggeluidbelasting en het effect op hinder, slaapverstoring, klagers van vliegtuiglawaai en hoge bloeddruk. De volledige rapportage verschijnt in het voorjaar van 2008.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-02-14 )