|   print

Selection and evaluation of exposure-effect-relationships for health impact assessment in the field of noise and health
[ Selectie en evaluatie van blootstelling-effect relaties voor gezondheidseffectschattingen op het gebied van geluid en gezondheid ]
 
van Kempen EEMM, Staatsen BAM, van Kamp I

77 p in English   2005

RIVM rapport 630400001
download pdf (499Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report is a background document that can be used to assess the health impact attributable to noise in the Netherlands. To this end the available exposure-effect-relationships in the field of noise and health are reviewed and evaluated, using data published in the epidemiological literature as well as previous reviews. Their applicability for assessment in the Netherlands was demonstrated in case-studies. Only the relationships describing the association between noise and annoyance, sleep disturbance and cardiovascular disease are considered to be suitable for health impact assessment purposes. Only the relationships for which the evidence for an association between exposure and effect was considered sufficient and which were derived either by means of a quantitative summary of published data or a re-analysis of individual data based on primary studies, were selected. Finally, recommendations were made for the applicability of these exposure-effect relationships regarding the health impact of noise exposure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit achtergrondrapport wordt de laatste stand van zaken weergegeven met betrekking tot blootstelling-effect relaties op het gebied van geluid en gezondheid en hun toepasbaarheid voor de inschatting van de effecten van geluid in Nederland. Voor een aantal relevante gezondheidseffecten worden de beschikbare blootstelling-effect relaties besproken. Aan de hand van een aantal case-studies wordt de bruikbaarheid van de verschillende relaties voor gezondheidseffectschatting (GES) geanalyseerd. Alleen relaties die de invloed van geluid op effecten beschrijven waarvoor bewijs was en die zijn afgeleid door middel van een meta-analyse of gepoolde analyse worden uiteindelijk bruikbaar bevonden. Het resultaat is een set van relaties en aanbevelingen die ingezet kunnen worden voor de inschatting van de effecten van geluid in Nederland. Niet alleen in termen van risico's, maar ook in termen van aantallen getroffenen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-06-27 )