|   print

Noise monitor 2011 : Geluidmonitor 2011
[  ]
 
Lolkema DE, Potma C, Jabben J

34 p in English   2012

RIVM letter report 630650003
download pdf (1710Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At the A2 motorway near Breukelen the average noise level has decreased by approximately 6 dB(A) after the reconstruction of the road. This is due to new porous pavement and the current 100 km/h speed reduction. At the 'A10-West' noise station in Amsterdam, since 2008 noise level have decreased. The decrease over 2011, compared with 2010, is 2 dB(A). At the A12 motorway near Voorburg, a slight increase in noise levels is observed since 2009. For the A16 motorway near Breda and the A20 motorway near Rotterdam no trends are available yet as 2011 was the first year of operation.

The measured noise levels from traffic noise were compared with calculated levels using an updated calculation method that is used in the new Dutch noise legislation (SWUNG) for motorways. Along motorways the calculated levels are in good agreement with the measurements. Differences remain within 1 dB.

Furthermore, this report addresses options for future validation of calculated noise levels, as envisaged in the new noise legislation for Dutch motorways and railways. To meet the demand for validation, the current RIVM noise monitoring network does not suffice, both for motorways and railways, and will have to be extended in the next years.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Langs de A2 bij Breukelen is het gemiddelde geluidsniveau met ongeveer 6 dB afgenomen na de reconstructie van de weg in 2010. Dit komt door het nieuwe poreuze wegdek en de huidige snelheidsbeperking (100 km/u). Op de meetpost langs de A10-West in Amsterdam is sinds 2008 het geluidsniveau afgenomen. De afname in 2011, is 2 dB ten opzichte van 2010. Op de A12 bij Voorburg, wordt een lichte stijging van het geluidsniveau waargenomen sinds 2009. Voor locaties langs de A16 bij Breda en de A20 bij Rotterdam zijn nog geen trendreeksen beschikbaar omdat deze meetposten in 2011 voor het eerst in bedrijf waren.

De gemeten geluidsniveaus van verkeerslawaai zijn vergeleken met berekende waarden conform de nieuwe Nederlandse berekeningsmethode. Deze wordt toegepast nieuwe Nederlandse wetgeving (SWUNG) voor snelwegen. Op de meeste meetlocaties zijn berekende geluidniveaus in goede overeenstemming met metingen en blijven verschillen binnen 1 dB.

Verder gaat dit rapport in op opties voor validatie van berekende geluidbelasting in het kader van SWUNG als onderdeel van de nieuwe wetgeving. Voor de beoogde validatie voldoet het huidige RIVM geluidmeetnet niet. Zowel voor rijkswegen als spoorwegen is een uitbreiding van het meetnet nodig in de komende jaren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-01-11 )