|   print

Eerste rapportage over stoffen in bloed en urine. Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede
[ First report on elements in blood and urine. Health survey fireworks explosion Enschede ]
 
Lebret E, Staatsen B, Cuijpers C, Meulenbelt J

65 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 630830001
download pdf (7679Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A health survey was conducted two to three weeks after the fireworks explosion in Enschede. This first report presents the results of a random sample of 936 persons taken from the 2905 persons (residents, relief workers) who took part in the survey between May 31 and June 4, 2000. The most important conclusion is that no consistent increases in blood and urine levels were found for the elements studied (Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zn) when compared to the levels normally found in the population. Neither was a relationship found between the potential exposure to elements (as deduced from a questionnaire) and levels of the elements measured in blood or urine. Thus the fireworks explosion did not give rise to an increased body burden from the elements measured.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze eerste rapportage over het gezondheidsonderzoek dat 2 tot 3 weken na de vuurwerkramp in Enschede werd uitgevoerd, worden de resultaten gerapporteerd van een steekproef van 936 personen uit de in totaal 2905 personen(bewoners en hulpverleners) die van 31 mei tot 4 juni 2000 aan het onderzoek hebben deelgenomen. De belangrijkste conclusie is dat er geen consistente verhogingen zijn gevonden van de stofniveaus (Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zn) in bloed en urine ten opzichte van wat normaal in de algemene bevolking wordt gevonden. Evenmin is er een consistente relatie gevonden tussen de potentiele blootstelling aan stoffen (bepaald op basis van een vragenlijst) en gemeten niveaus in bloed en urine. De conclusie op basis van deze steekproef is dat er voor de onderzochte stoffen bij bewoners en hulpverleners geen verhoogde lichaamsbelasting is opgetreden door de vuurwerkramp.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-07-20 )