|   print

[  ]
 
Greve, P.A. ; Hogendoorn, E.A.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een methode voor de bepaling van residuen van vijf belangrijke synthetische pyrethroiden (permethrin, cypermethrin, flucythrinaat, fenvaleraat en deltamethrin) in vlees werd ontwikkeld ten behoeve van een door de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op levensmiddelen en de keuring van waren (HIL) geplande "gecoordineerde actie" voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen in vlees. De detectiegrens van de methode bedraagt ca. 0,02 mg/kg per pyrethroide, de opbrengst 84-103% bij een toevoegingsniveau van 0,06-6,4 mg/kg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-05-01 )