|   print

[  ]
 
Greve, P.A. ; Nederlof, H.*

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Witlof, winterwortel, kroot, boerenkool, witte kool en spruitkool werden in een veldproef behandeld met triforine en het residugehalte werd bepaald op verschillende tijdstippen. Voor boerenkool werden de hoogste residuen gevonden (max. 7,7 mg/kg) ; de overige residuen waren laar (<0,1-0,2 mg/kg). Voor dit project werd een nieuwe analysemethode ontwikkeld gebaseerd op een omzetting van triforine in chloroform, welke stof vervolgens gaschromatografisch wordt bepaald. De gemiddelde recovery bedroeg 91% (standaarddeviatie: 11%).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-03-31 )