|   print

[  ]
 
Greve, P.A. ; Goewie, C.E. ; Hogendoorn, E.A.

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de onderzochte monsters werden lage residuen gevonden aan carbofuran (max. 0,002 mg/kg) en 3-hydroxycarbofuran (max. 0,011 mg/kg). Deze gehalten liggen alle onder de in de Residubeschikking vermelde bepalingsgrens, zodat zij in de zin van deze beschikking verwaarloosbaar zijn. Bendiocarb en thiofanox (incl. het sulfon) waren niet aantoonbaar ( <0,001 mg/kg).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-04-30 )