|   print

[  ]
 
Greve PA ; Hart-de Klein VM 't

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bosui, driemaal behandeld met 0,5 g/are permethrin, bevatte 1 week na de laatste behandeling 0,03-0,06 mg/kg cis-permethrin en 0,06-0,12 mg/kg transpermethrin. De gevonden gehalten liggen ruim onder de in Nederland maximaal toegelaten waarde avan 1 mg/kg voor de som van cis- en trans-permethrin. Bij de analyse is gebruik gemaakt van gaschromatografie met electronen-invangdetectie ; de extracten werden vooraf gezuiverd met behulp van gel-permeatiechromatografie

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-07-31 )