|   print

Residuen van bentazon in stamslabonen
[ Residues of bentazon in butter-beans ]
 
Greve PA, van der Hoff GR, Hogendoorn EA

7 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 638201014

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Stamslabonen, behandeld met 720 g/ha bentazon, bevatten drie weken na de bespuiting geen aantoonbare residuen bentazon. De bepalingsgrens bedraagt 0,02 mg/kg. De bepaling berust op hoge-drukvloeistofchromatografie met UV-detectie. Voor de clean-up werd gebruik gemaakt van acetonitril/hexaan-partitie gevolgd door aanrijking op een on-line geschakelde voorkolom.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-01-31 )