|   print

[  ]
 
Greve, P.A.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de onderzoekingen samengevat die sinds 1968 door het RIV(M) zijn uitgevoerd in opdracht van de HIL en/of GHI m.b.t. het voorkomen van de organochloorverbindingen hexachloorbenzeen (HCB), HCH-isomeren, heptachloorepoxide, dieldrin, DDT-complex en PCB's in humane weefsels. Voor een aantal van de genoemde stoffen, met name HCB, beta-HCH en p.p'-DDT, is een opvallende daling in gehalte over de laatste tien jaar gevonden. Voor geen van genoemde stoffen is een toename in gehalte gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-12-31 )