|   print

[  ]
 
Wegman, R.C.C. , Herbold, H.A.;

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er werden 24 monsters vetweefsels afkomstig van autopsieen onderzocht op 20 individuele polychloorbifenylcongeneren (PCB's), waaronder de 7 indicator-congeneren. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de indica- torgeneratoren 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (nummer 118), 2,2',3,4,4' 5'- hexachloorbifenyl (nummer 138), 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (nummer 153) en 2,2',3,4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (nummer 180) in belangrijke concentraties in humaan vetweefsel van Nederlandse inge- zetenen worden aangetroffen. In hoeverre buiten de 20 onderzochte PCB-congeneren nog andere congeneren voorkomen is een onderwerp voor nader onderzoek. Vergelijking van de resultaten van humaan vet met die van een soortgelijk RIVM-onderzoek in moedermelk laat zien dat de mediaanwaarden van de PCB-congeneren in humaan vetweefsel op vetbasis in het algemeen belangrijk hoger waren. De monsters humaan vetweefsel en moedermelk zijn echter niet van dezelfde personen afkomstig. In het algemeen zijn de monsters vetweefsel van oudere personen afkomstig.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-04-30 )