|   print

Organochloorbestrijdingsmiddelen in vetweefsel van Nederlandse ingezetenen
[ Organochlorine pesticides in fatty tissues from inhabitants of the Netherlands ]
 
Greve PA, van der Hoff R

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 638205007

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
45 Monsters humaan vetweefsel, afkomstig van autopsieen in 1985 uitgevoerd bij het AZU, werden onderzocht op de organochloorbestrijdingsmiddelen hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH), heptachloor en beta-heptachloorepoxide (HEPO), aldrin, dieldrin, p,p'-DDE, TDE, o,p'-DDT en p,p'-DDT. De gevonden mediaanwaarden (in mg/kg op vetbasis) bedragen: HCB 0,42, alfa-HCH <0,01, beta-HCH 0,26, gamma HCH <0,01, beta-HEPO 0,12, dieldrin 0,07, p,p'-DDE 5,9, TDE 0,09, o,p'-DDT 0,02, p,p'-DDT 0,57. Heptachloor en aldrin werden in het geheel niet gevonden (bepalingsgrens ; 0,01 mg/kg op vetbasis). De gevonden waarden zullen statistisch worden geevalueerd door het Centrum voor Wiskundige Methoden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-11-30 )