|   print

[  ]
 
Goewie, C.E.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport biedt een overzicht van de meest recente methoden voor optimalisering van HPLC scheidingen. Het is toegespitst op de problematiek van analyses, zoals regelmatig voorkomend binnen de praktijk van de residu-analyse. Voor het optimaliseren van HPLC scheidingen kunnen verschillende strategieen gevolgd worden. Uitgaande van fysisch-chemische theoretische principes kan men vrij snel afleiden welke combinaties van stationaire en mobiele fasen voor bepaalde typen te chromatograferen componenten succesvol zullen zijn. In deel I worden regels gegeven voor de keuze van stationaire fasen en voor het maken van een globale selectie van de mobiele fase. Verdere optimalisering van mobiele fasen voor specifieke scheidingsproblemen kan het beste via chemometrische methoden gebeuren. De belangrijkste literatuurprocedures voor experimentele optimalisering van mobiele fasen in de vloeistofchromatografie worden kritisch besproken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-08-31 )