|   print

[  ]
 
Goewie CE , Hogendoorn EA , Essers RHJM , Greve PA:

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door de werkgroep OVR werd tezamen met de (Rijks)Keuringsdiensten van Waren een ringonderzoek uitgevoerd m.b.t. beschreven bepalingsmethode voor carbendazim in sla en ortho-fenylfenol in thiabendazol in citrus. Bij de methode wordt een HPLC-analyse uitgevoerd na een arbeidsintensieve monstervoorbewerking. Aan extracten van sla en citrusfruit werden bekende concentraties van elk van de te bepalen bestrijdingsmiddelen toegevoegd. De maximaal toelaatbare concentraties aan Cbz, OPP en Tbz zijn resp. 3, 12 en 6 mg/kg. Bij de statistische evaluatie waren 8 labs betrokken. Per component 64 waarnemingen. Opbrengsten: Cbz 70,4%, OPP 66,7%, Tbz 103,6%. Conclusie: bij de bepaling van OPP en Tbz vindt een ontoelaatbare beinvloeding van het meetresultaat door de monstervoorbewerking plaats.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )