|   print

[  ]
 
Wegman RCC , Werken G van de , Boer AC den , Vredenbregt MJ , Groenemeijer GS , Korte GAL de

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bestrijdingsmiddelen 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D), dichlobenil, diflubenzuron en pentachloorfenol (PCP) werden onderzocht op de aanwezigheid van gechloreerde dibenzo-p-dioxines (PCDD's) en gechloreerde dibenzofuranen (PCDF's). Het analytisch-chemisch onderzoek werd beperkt tot de sombepaling van groepen isomeren: T4CDD's (tetrachloordibenzo-p-dioxines), P5CDD's (penta-), H6CDD's (hexa-), H7CDD's (hepta-) en O8CDD (octa-) en op overeenkomstige wijze voor de PCDF's. Van verschillende producenten werden monsters 2,4-D verkregen. PCP bleek het meest verontreinigd te zijn en wel vooral met de hogere gechloreerde PCDD's. De mate van contaminatie bleek overeen te komen met de resultaten van onderzoek dat buiten Nederland werd uitgevoerd. In dichlobenil werden H7CDF's, octa-CDF, H6CDD's en octa-CDD aangetoond echter in belangrijk lagere gehalten dan in de PCP. In diflubenzuron werden relatief lage gehalten aan octa-CDF, H7CDD's en octa-CDD aangetoond. In een aantal van de 2,4-D monsters werden T4CDF's aangetoond, daarnaast werden lage gehalten octa-CDF en H7CDD's aangetroffen. Twee van de negen onderzochte monsters 2,4-D bleken in het geheel geen PCDD's en PCDF's te bevatten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )