|   print

[  ]
 
Bruin A de* , Dornseiffen JW* , Ernst GF* , Greve PA , Kok A de* , Meijs AWHM* , Tjan GH* , Tuinstra LGMT* , Waals P van der*

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het onderzoek had betrekking op 169 graanmonsters (92 tarwe, 47 rijst, 20 gerst en 10 rogge) die onderzocht werden op residuen van 78 bestrijdingsmiddelen of metabolieten daarvan. In 24 monsters werden overschrijdingen gevonden van in de Residubeschikking vermelde maximaal toegelaten gehalten, waarvan 14 voor chloorpyrifos-methyl en 10 voor bromide. De overschrijdingen voor chloorpyrifos-methyl werden alle geconstateerd in Franse importgranen ; in Nederland is het gebruik van dit middel op graan niet toegelaten, maar de Residubeschikking zal in die zin worden aangepast, dat legale import van met dit middel behandeld graan mogelijk wordt. De overschrijdingen voor bromide zijn alle gevonden in rijst ; vergeleken met een soortgelijk onderzoek in 1976-1978 is de situatie met betrekking tot dit residu verslechterd. De oorzaak van de te hoge gehaltes aan bromide is waarschijnlijk een onjuist gebruik van broomhoudende voorraadbeschermingsmiddelen zoals methylbromide en/of dibroomethaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-04-30 )