|   print

[  ]
 
Jong APJM de , Liem AKD , Werken G van de , Boer AC den , Groenemeijer GS , Heeft E van der , Hove GJ ten , Korte GAL de , Marsman JA , Wegman RCC

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gehalten aan 6 PCB indicator congeneren en de 15 meest toxische congeneren van PCDD en PCDF werden bepaald in moedermelk in het kader van een door de WHO gecoordineerde interlaboratorium kwaliteits controlestudie. PCB's werden geanalyseerd met gaschromatografie en elektronen invang detectie. De detectiegrens was 1 ng g-1 melkvet. De gemeten waarden van de 6 PCB indicator congeneren in deze studie kwamen goed overeen met de resultaten van de 5 andere deelnemende laboratoria. PCDD's en PCDF's werden geanalyseerd met gaschromatografie-massaspectrometrie. De terugwinning van de gemerkte verbindingen was in de range tussen 40-85%. De detectiegrens bedroeg circa 1 pg g-1 melkvet. Waarden van PCDD's en PCDF's zoals gevonden in deze studie, kwamen goed overeen met het gemiddelde resultaat van 10 andere deelnemende laboratoria. Op basis van deze resultaten heeft de WHO ons laboratorium gekwalificeerd voor de uitvoering van analyses van PCB's, PCDD's en PCDF's in moedermelk in de door de WHO te coordineren veldstudies alsmede voor andere relevante studies in de toekomst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )