|   print

[  ]
 
Wegman RCC , Liem AKD

33 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten van het 2e VDI-colloquium "Dioxin" en van het 7e Internationale Symposium gechloreerde dioxines en verwante verbindingen "Dioxin 88" opgenomen, welke resp. gehouden zijn in Mannheim, mei 1987, en in Las Vegas, okt. 1987. De belangrijkste ontwikkelingen op analytisch-chemisch gebied hebben met name betrekking op de volgende punten: a. de analyse van gebromeerde en gemengd gebromeerde/gechloreerde dioxinen en furanen; b. verbetering van de bepaling van de 17 2,3,7,8-chloorgesubstitueerde dioxinen en furanen ; ('dirty seventeen') ; c. verbetering van luchtbemonsteringstechnieken. Gebleken is dat de beschikbaarheid van gecertificeerde standaarden een internationaal probleem is. In een klein aantal monsters vliegas zijn gebromeerde/gechloreerde dioxinen en furanen voor 1 tot 10 gewichtsprocenten van de gechloreerde dibenzo-p-diuoxinen en dibenzo-furanen aangetoond. In Duitsland werd sterk betwijfeld of de betrokken gegevens uit dierproeven bruikbaar zijn voor inschatting van risico's van humane blootstelling. De totale belasting van de gemiddelde Duitse bevolking werd geschat op 17 pg 2,3,7,8-TCDD-equivalenten/persoon/dag. Voor zuigelingen (moedermelk) werd ADI-norm van 1-10 pg/kg/dag overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-03-31 )