|   print

Certification of organochlorine pesticides in milk powder
[ Certificering van organochloorbestrijdingsmiddelen in melkpoeder ]
 
Greve PA, Heusinkveld HAG, van der Hoff R, Janssen GE, van Zoonen P

p in English   1987

RIVM Rapport 638700001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onder contract met het EG community Bureau of Reference (BCR) werden 9 organochloorbestrijdingsmiddelen (HCB, HCH-isomeren, beta-HEPO, dieldrin, endrin, p,p'-DDE en p,p'-DDT) bepaald in melkpoeder ten behoeve van certificering als referentiemateriaal.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-10-31 )