|   print

[  ]
 
Kootstra PR , Broek HH van den , Hogendoorn EA , Goewie CE

25 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van kinetische studies naar de jodering en hormoonvorming in het thyreoglobuline, gekatalyseerd door het schildklierperoxidase, is een analysemethode ontwikkeld waarmee de ontstane produkten op een snelle en betrekkelijk eenvoudige wijze bepaald kunnen worden. De methode is gebaseerd op een automatische ion-paar HPLC-methode met een on-line preconcentratie en voorzuivering van een thyreoglobuline hydrolysaat c.q. een enzymatisch reactiemengsel. De HPLC-analyse vindt plaats met UV-detectie bij 220 nm. De aantoonbaarheidsgrens van deze methode bedraagt ongeveer 10 ng/ml van elk der betreffende componenten, bij standaard injecties en 20 ng/ml in 50 mul geinjecteerd thyreoglobuline hydrolysaat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-09-30 )