|   print

[  ]
 
Visser T

17 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De snelheid en de gevoeligheid van de huidige Fourier-Transform infrarood spectrometers hebben geleid tot de toepassing van FTIR-spectrometrie als chemisch specifieke detector bij gaschromatografische scheidingen. In de literatuur gerapporteerde koppelingen zijn geinventariseerd en de mogelijkheden van de geintegreerde techniek GC-FTIR als analytisch instrument zijn onderzocht. De meest relevante toepassingen en resultaten zijn in dit rapport samengevat. Kort wordt ingegaan op de praktische aspecten van de integratie van beide technieken. Een overzicht van commercieel verkrijgbare interfaces en hybride instrumenten wordt gegeven. Realisering van de methode binnen het RIVM is bediscussieerd in relatie tot de mogelijke toepassingen en de beschikbare middelen en apparatuur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-10-31 )