|   print

[  ]
 
Burgers PC , Evers EAIM , Jong APJM de

13 p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Binnen en buiten het RIVM bestaat er een grote vraag naar de massaspectrometrische structuuranalyse van biopolymeren en met name naar de massaspectrometrische bepaling van de primaire structuur van proteinen. In rapport 638720001 werd vermeld dat uit de praktijk is gebleken dat de directe massaspectrometrische structuuranalyse van zeer grote moleculen (molmassa > 3000 daltons) (nog) niet mogelijk is. Wij behandelen in dit rapport de oorzaken van dit gelimiteerd massabereik. Het zal blijken dat een eventuele ontwikkeling van de directe massaspectrometrische structuuranalyse van zeer grote moleculen moeilijker zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Een van de kernproblemen is dat grote moleculen kinetisch stabiel zijn t.o.v. de structuurkarakteristieke ketenfragmentaties; zulke moleculen zullen overwegend kleine periferische atomen of groepen afsplitsen. Een ander probleem is gelegen in het grote aantal laag-frequente trillingen waarin veel energie opgeslagen kan worden. Omdat grote eiwitten specifiek biochemisch afgebroken kunnen worden tot fragmenten met molmassa < 3000 lijkt de conclusie gewettigd dat uitbreiding van het massabereik niet kosten-efficient zal zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )