|   print

[  ]
 
Greve PA , Klapwijk SP , Linders JBHJ , Plassche EJ van de

42 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op 10 plaatsen in de Haarlemmermeerpolder werden gedurende de maanden maart 1988 t/m januari 1989 maandelijks monsters oppervlaktewater genomen en onderzocht op het voorkomen van 31 bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen. Azinfos-methyl, captan, fentin en quintozeen zijn in concentraties gevonden boven de EG drinkwaternorm (0,1 ug/1). Voor deze bestrijdingsmiddelen is een veilige waarde voor het ecosysteem berekend met behulp van methoden die onlangs zijn aanbevolen door de Gezondheidsraad. Alleen voor azinfos-methyl wordt de berekende veilige waarde voor het ecosysteem overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )