|   print

Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van het Westland
[ Pesticides in surface water from the Westland ]
 
Greve PA, Luttik R, Linders JBHJ,

40 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 638812003
download pdf (1100Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Oppervlaktewatermonsters, maandelijks genomen op 10 punten in het Westland gedurende de periode april 1988 t/m januari 1989, zijn onderzocht op het voorkomen van 77 bestrijdingsmiddelen en verwante stoffen. Aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, atrazin, diazinon, dichlobenil, alpha- en beta-endosulfan, endosulfan-sulfaat, endrin, furalaxyl, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptenofos, metalaxyl, metolachloor, parathion, permethrin, propazin, simazin, tolclofos-methyl en vinchlozolin zijn in concentraties gevonden boven de EG drinkwaternorm (0,1 ug/1). Op grond van een door de Gezondheidsraad aanbevolen evaluatiemethode zijn veilige waarden voor het ecosysteem overschreden voor aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, diazinon, alfa- en beta-endosulfan, heptenofos en parathion wordt deze veilige waarde aanzienlijk overschreden, zodat hier ook voor minder gevoelige organismen een risico kan bestaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-11-30 )