|   print

[  ]
 
Liem AKD , Jong APJM , Marsman JA , Boer AC den , Groenemeijer GS , Korte GAL de , Wegman RCC , Greve PA

41 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 1988 zijn bij 30 kraamcentra in Nederland in totaal 319 moedermelkmonsters verzameld, waarvan alle 319 zijn onderzocht op organochloorbestrijdingsmiddelen (OC's), 96 zijn onderzocht op gehalten aan polygechloreerde bifenylen (PCB's) en 10 samengestelde monsters zijn geanalyseerd op de polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen (PCDD's) en dibenzofuranen (PCDF's). Dit deelrapport beperkt zich tot het weergeven van de gevonden concentraties aan PCB's PCDD's en PCDF's in de monsters. De gehalten aan OC's zullen separaat worden gerapporteerd. Het bespreken van mogelijke verbanden tussen deze getallen en moedergegevens (voedingsgewoonten, leeftijd, pariteit, woongebied, etc.), resultaten van trendanalyses en evaluaties met betrekking tot de toxicologische en medische betekenis van de getallen vallen buiten het bestek van dit rapport en zullen door andere RIVM-laboratoria worden uitgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )