|   print

[  ]
 
Greve PA

8 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nieuwe, uitgebreidere versie van de GPC-methode wordt in de nieuwe (vijfde) uitgave van de bundel, die momenteel door de Werkgroep OVR wordt voorbereid, opgenomen als "Multi-residue Method 12". Met behulp van GPC kunnen ook extracten gereinigd worden waarin ureumherbiciden of stikstofverbindingen zoals furalaxyl, metalaxyl, carbaryl, propoxur e.d. aanwezig zijn (zie CIVO rapport A87.418/650437 (1987)).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )