|   print

[  ]
 
Derks HJGM ; Theelen RMC ; Liem AKD

23 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
The recent WHO consultation on Toxic Equivalency Factors for PCBs has resulted in the establishment of interim TEF values for 13 congeners. By achieving this the meeting has exceeded prior objectives and expectations. The present report adresses some of the problems encountered in the process of deriving the TEFs. Specifically, the availability of appropriate experimental data, the selection of dioxin-like PCBs and possible other chemicals, the derivation process itself and analytical implications of the new TEFs are dealt with.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De WHO-consultatie inzake Toxiciteits Equivalentie Factoren voor nioxine-achtige PCB's heeft geresulteerd in het vaststellen van interim TEF's voor, in totaal, 13 congeneren. Daarmee is de consultatie aanzienlijk successvoller geweest dan van te voren werd gepland en verwacht. Dit rapport gaat nader in op enkele problemen die gedurende de consultatie naar voren kwamen. Met name de beschikbaarheid van geschikte experimentele gegevens, de selectie van de relevante dioxine-achtige PCB-congeneren maar ook van eventuele andere stoffen, de wijze waarop de TEF's tot stand zijn gekomen en de analytisch-chemische consequenties van de nieuwe TEF's worden belicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-07-31 )